بخش ها

محبوب ترین

 حل مشکل ریدایرکت شدن به cgi-sys/defaultwebpage.cgi

گام اولدر داخل هاست فولدر public_html یک فایل به نام : .htaccess وجود دارد این فایل را پاک کنید...